СУЧАСНА ПРАВОВА МОДЕЛЬ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН СФЕРИ ЕЛЕКТРОННИХ ДОВІРЧИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

  • Костенко Олексій Володимирович Україна, Київ, Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України
Keywords: electronic trust services, legal model, digital signatures, cross-border mode

Abstract

Legal relationships in the field of electronic trust services and digital signatures are regulated by the norms of international and national legislation, which provide a broad range of legal rights and obligations of legal entities in general. However, there are many areas of legal relations that are actually carried out by actors, but they are not regulated or insufficiently regulated by law. Thus, today the procedures for cross-border recognition of digital signatures certificates and electronic trust services are not regulated. It is social relations that arise during these procedures and processes that are subject to legal regulation, first of all, in the legislation of Ukraine.
Taking into account the aforementioned objective of this article, there is a scientific analysis of the social relations existing in Ukraine in the field of digital signatures and electronic trust services, the development of proposals for the creation of a modern model of legal regulation of the operation of this sphere in a cross-border mode.
The development of legislation and the introduction of the proposed new model of public relations will enable the application of modern rules of law for the recognition of foreign digital signature certificates and electronic trust services in a cross-border mode.

References

Костенко О. В. Правове регулювання транскордонного визнання сертифікатів електронних підписів та електронних довірчих послуг в міжнародному законодавстві./О. В. Костенко.//Фаховий збірник наукових праць ««Науковий вісник публічного та приватного права». – 2018. – С. 130–139.

Костенко О.В. Проблеми правового регулювання визнання іноземних електронних довірчих послуг в Україні. /О.В.Костенко/ Науковий вісник Ужгородського національного університету No 51. - 2018. – С. 192–198.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, вчинена 21 березня 2014 року та 27 червня 2014 року в м. Брюсселі (ратифікована Законом України No 1678-VII від 16 вересня 2014 року із заявою / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (дата звернення 24.12.2018).

Про електронні довірчі послуги: Закон України від 05.10.2017 No 2155-VIII/ Верховна Рада України. URL:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2155-19. (дата звернення 18.06.2018).

Горбенко Ю. І. Інфраструктури відкритих ключів. Електронний цифровий підпис. Теорія та практика: моногр. / Ю. І. Горбенко, І. Д. Горбенко; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, ЗАТ "Ін-т інформ. технологій". – Харків : Форт, 2010. – С.608.

Published
2019-02-28
Citations
How to Cite
Костенко Олексій Володимирович. (2019). СУЧАСНА ПРАВОВА МОДЕЛЬ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН СФЕРИ ЕЛЕКТРОННИХ ДОВІРЧИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ. International Journal of Innovative Technologies in Social Science, (2(14), 3-7. https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/28022019/6368
Share