ФІЛОСОФСЬКІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ КАТЕГОРІЙ «ЗДОРОВ’Я/ХВОРОБА»

  • Біланов О. С. викладач кафедри філософії та суспільних наук, Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, Україна https://orcid.org/0000-0001-9245-7638
Keywords: health, illness, philosophy of health, philosophical approach, mode of «health»

Abstract

The philosophical fundamentals of categories «health/illness» are analyzed; the genesis of the health concept in philosophical discourse and the basic semantic tinctures of «health/illness» concepts have been researched; the approaches to the understanding of the health in human philosophical doctrines have been analyzed and summarized.

References

Васильева О. С., Филвтов Ф. Р. Психология здоровья человека / О. С. Васильева, Ф. Р. Филатов. – М. : Издательский центр «Академия», 2001. 352 с.

Копа В. М. Соціальна валеологія: навчальний посібник / В. М. Копа. Львів : «Новий Світ – 2000», 2011. 203 с.

Копа В. М. Соціальна цінність модусу здоров’я: Автореф. дис… канд. філос. наук: 09.00.03/ Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2006. 20 с.

Кулиниченко В.Л. Современная медицина: трансформация парадигм теории и практики (Философско-методологический анализ). К. : Центр практичної філософії. 2001. 240 с.

Лаврова Л. В. Здоровий спосіб життя як предмет філософсько-освітнього аналізу: Автореф. дис… канд. філос. наук: 09.00.10/ Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2011. 20 с.

Міхеєнко О. І. Конкретизація сутності поняття «здоров’я» як методологічне підґрунтя практики оздоровлення організму людини // Педагогіка, психологія та медикобіологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2013. № 2. С. 42-46.

Олексин І. Модус здоров’я в філософському дискурсі науки фізичного виховання і спорту / І. Олексин // Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. / Львів. ДІФК. Львів, 2007. Вип. 11. С. 280.

Ріпак М. О. Поняття здоров'я за визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та інших інституцій / М. О. Ріпак. Львів: Світ, 2006. С. 1-3.

Розин В. М. Здоровье как философская и социально-психологическая проблема / В. М. Розин // Мир психологи. 2000. № 1. С. 12–31.

Царенко Л.Г. Українські традиційні моделі здоров’я /Психологічний часопис №2 (2). 2015. С.101.

Published
2020-05-31
Citations
How to Cite
Біланов О. С. (2020). ФІЛОСОФСЬКІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ КАТЕГОРІЙ «ЗДОРОВ’Я/ХВОРОБА». International Journal of Innovative Technologies in Social Science, (4(25), 8-11. https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/31052020/7055
Share