НЕЙРОСТИМУЛЯЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ЛОГОПЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

  • Наталія Лопатинська Кандидат педагогічних наук, Україна, Запоріжжя, Хортицька національна академія
Keywords: neurostimulation, neurotechnology, neurology, correction activities

Abstract

Article reveal practical need for integration and accumulation of the knowledge in neurology, neurophysiology, neuroanatomy, neurochemistry, neuropsychology, neuropsycholinguistics for reorientation of modern logopedic practice in a narrow-disciplinary discipline. An attempt has been made to generalize the multidisciplinary research of scientists and practitioners devoted to the problems of the search for neurostimulation technologies. Author's disclosure of the experience of using modern neurostimulation technologies: neurophysiotherapy, neuroacoustic, neurologic is becoming a particular relevance. According to the results of the dynamics analysis of electrophysiological, psychological and logopedic indicators after the practical introduction of neurotechnology, positive changes in the functional state of the brain were confirmed, which contributed to the activation of the neural networks of the speech and communicative mechanism. It is generalized that the use of neurostimulation technologies in preschool-age children with different types of speech dysontogenesis is a new step in optimizing the process of children speech correction and a prerequisite for further use of classical techniques of speech therapy and steps in reaching the maximum possible results.

References

Бурачевская О. В., Бурачевская Н. И. Динамическая электронейростимуляция в коррекции речевых нарушений. Школьная педагогика. Москва, 2017. No 2 (9). С.5–10.

Гузенко С. В. Дэнас терапия в комплексной нейрологопедической коррекции. Научно-практический электронный журнал Аллея Науки. Москва 2017. No 15 (1). С. 269–273.

Дегтяренко Т. В., Павлова Н. В. Актуальність міждисциплінарного та нейропсихологічного підходів до діагностики тяжких порушень мовлення у дітей раннього віку. Наука і освіта. Одеса, 2016. No 8. С. 30–37.

Заплатинська А. Б. Вивчення сформованості фізичних якостей у дітей з порушенням функцій опорно-рухового апарата засобами баламетрики. Збірник наукових. праць «Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови». Київ, 2017. С. 105–112.

Ефимов О. И. 15 мифов о детской речи. Диалоги невролога и логопеда о детской речи. М.-С-П.: «Диля», 2016. 223 с.

Кочерга О. В. Використання балансувальної дошки доктора Френка Белгау в навчально-корекційній роботі з учнями 1-4 класів із порушеннями психофізичного розвитку. Київ: Видавничий дім «Слово», 2015. 64 с.

Микрополяризация у детей с нарушением психического развития / ред. Н. Кожушко. Спб.: «КАРО», 2011. 336 с.

Мутовин Г. Р., Жилина С. С., Умаханова З. Р. Нейроонтогенез и его нарушения. Детская больница. Москва, 2009. No 2. С.36–43.

Павлова Н. В. Доцільність використання звукових нейромодуляцій в практиці ранньої корекції тяжких порушень мовлення у дошкільнят. Збірник наукових праць «Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки)». Кам’янець-Подільський: «ПП Медобори-2006», 2016. Вип. 7. T.1. С. 302–316.

Павлова Н.В. Формування комунікативної активності у немовленнєвих дітей молодшого дошкільного віку засобами інноваційних технологій: дис...канд. пед. наук: 13.00.03. Одеса, 2017. 209 с.

Шелякин А.М., Преображенская И.Г., Богданов О.В. Микрополяризационная терапия в детской неврологии (практическое руководство). М.: «Медкнига», 2008. 120 с.

Шеремет М.К., Макухова Т.В. Міждисциплінарний синтез теоретичних досліджень у збагачення методологічної бази логопедії. Освіта та педагогічна наука. Київ, 2012. Вип. 4. С. 58–62.

Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я (2017). URL: http://www.uiph.kiev.ua/dawnload/Vidavnictvo/Shchorichna%20dopovid/%D0%A9%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C.2017.pdf

Views:

320

Downloads:

755

Published
2020-03-31
Citations
How to Cite
Наталія Лопатинська. (2020). НЕЙРОСТИМУЛЯЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ЛОГОПЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ . International Journal of Innovative Technologies in Social Science, (3(24), 3-11. https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/31032020/7011
Share