АРХІТЕКТУРА ГРОМАДСЬКИХ БУДИНКІВ ТА КОМПЛЕКСІВ У УМОВАХ ДЕМОГРАФІЧНОГО ПЕРЕХОДУ

  • Шулдан Л. О. канд. арх., доцент, Україна, Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра архітектурного проектування та інженерії
Keywords: architecture, urban planning, public buildings and complexes, demography, urbanization, age structure of the population

Abstract

Trends in the development of public buildings’ architecture and complexes in the near future are determined, among other, by a demographic factor.
It is suggested to conduct the analysis of the demographic situation on three levels: the macro level (global processes); the meso level (state) the micro level (region, city, village, etc.). The following indicators are determined at each level: the existing population; sections of age and gender groups; the proportion of rural and urban population. Which have been studied in the dynamics.
Public buildings are most sensitive to demographic shifts. Thus, changes in public buildings’ structure would consist in: the growing role in the context of rapid urbanization; redistribution, development and appearance of their new types in accordance with the needs of a progressive cell (gerontological, educational, palliative, etc.) the predominance of modernization, expansion and renovation to new construction; providing polyfunctionality; maximum use of innovative arrangements and techniques.
Presented analysis formed the basis for improving the energy efficiency of public buildings and complexes.

References

Department of Economic and Social Affairs, 2017. World Population Prospects: The 2017 Revision [online] Available at: https://www.un.org/development/desa/publications/world-population-prospects-the-2017-revision.html [Accessed 15 April 2019]

Department of Economic and Social Affairs, 2018. 2018 Revision of World Urbanization Prospects [online] Available at: https://www.un.org/development/desa/publications/2018-revision-of-worldurbanization-prospects.html [Accessed 15 April 2019]

Torrey, B., 2004. Urbanization: An Environmental Force to Be Reckoned With. Population Reference Bureau, [online] Available at: https://www.prb.org/urbanization-an-environmental-force-to-be-reckoned-with

Unated nations, 2018c. Country Profiles [online] Available at: https://population.un.org/wup/Country-Profiles [Accessed 15 April 2019]

United Nations Development Programme, 2016. Доклад о человеческом развитии 2016. Человеческое развитие для всех и каждого [online] Available at:

http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/express/2019/v1103_27.pdf [Accessed 15 April 2019]

United Nations, 2017. World Population Prospects: The 2017 Revision, World Population 2017 Wallchart. ST/ESA/SER.A/398. New York, w.p.

United Nations, 2018a. Annual Urban Population at Mid-Year by region, subregion and country, 1950-2050 (thousands). [online] Department of Economic and Social Affairs. Available at: https://population.un.org/wup/Download/Files/WUP2018-F19-Urban_Population_Annual.xls [Accessed 13 November 2018]

United Nations, 2018b. Annual Rural Population at Mid-Year by region, subregion and country, 1950-2050 (thousands). [online] Department of Economic and Social Affairs. Available at: https://population.un.org/wup/Download/Files/WUP2018-F20-Rural_Population_Annual.xls [Accessed 13 November 2018]

World Economic Forum, 2019. How to grow old like an athlete [online] Available at: https://www.weforum.org/agenda/2017/02/healthspan-vs-lifespan?utm_content=buffer37f73&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer&fbclid=IwAR0X_agIJg7EV6_AdBoXK25spWdgGbxF5HVEeDnsJIped8E8vxHu0ZdGCw

[Accessed 15 January 2019]

Бауман, З., 2002. Индивидуализированное общество. Перевол с английского В.Л. Иноземцева Москва: Логос.

Вікіпедія: Вільна енциклопедія, 2018a. Україна. [online] Доступно: https://uk.wikipedia.org/wiki/Україна [Дата звернення 13 листопад 2018]

Вікіпедія: Вільна енциклопедія, 2018b. Франція. [online] Доступно: https://uk.wikipedia.org/wiki/Франція [Дата звернення 13 листопад 2018]

Горбовий, А., та ін., 2017. Концепція діяльності центрів освіти третього віку в Україні. Киїів: УІРФР.

Демиденко, Э.С., 1992. Урбанизация: концепция и политика городского развития. Доктор философских наук. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.

Державна служба статистики України, 2018. Населення України за 2017 рік: Демографічний щорічник. Київ.

Державна служба статистики України, 2019. Державна служба статистики України [online] Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ [Accessed 15 April 2019]

Держстат, 2018. Демографічна ситуація у Львові у 2018 році [online] Available at: http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/express/2019/v1103_27.pdf [Accessed 15 April 2019]

Заклекта, О.І. та Сливка, О.А., 2018. Оцінка освітньої компоненти у забезпеченні людського розвитку в Україні Ефективна економіка, 9.

Крентовська, О., 2010. Демографічний чинник старіння населення в реформуванні системи охорони здоров’я України. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України, 2. с.238.

Мусієнко Ю.О. та Трошкіна О.А., 2017. Особливості проектування центрів дозвілля і освіти для людей «третього віку». В: Авіа-2017. XIII міжнародна науково-технічна конференція. Київ, Україна, 19-21 квітень 2017. Київ: б.в.

Позняк, О.В. та Шевчук, П.Є., 2014. Демографічні перспективи України до 2060 року. Демографія та соціальна економіка, 1, с.72-84.

Федячко, К., 2016. Обґрунтування необхідності створення об'єктів та просторів для людей похилого віку в містах. Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Архітектура і сільськогосподарське будівництво, 17, с.159-165)

Худоба, О.В., 2018. Вплив старіння населення на систему охорони здоров’я: аналіз для перегляду державної політики. Ефективність державного управління, 3 (56), с.87-98.

Шулдан, Л.О. та Бродський, М.О., 2010. Архітектура громадських будівель та проблеми енергозаощаджування. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Серія: Архітектура, 674, с.335–340)

Щербакова, Е., 2018. Прогноз городского и сельского населения мира. Демоскоп Weekly [online] 775 – 776. Доступно: http://www.demoscope.ru/weekly/2018/0775/barom02.php [Дата звернення 13 листопад 2018]

Ярыгин, В.Н. и Мелентьев, А.С., ред., 2010. Руководство по геронтологии и гериатрии: в 4-х т. Т. I. Основы геронтологии. Общая геронтология. Москва: ГЕОТАР-Медиа, 2010.

Views:

128

Downloads:

114

Published
2019-06-30
Citations
How to Cite
Шулдан Л. О. (2019). АРХІТЕКТУРА ГРОМАДСЬКИХ БУДИНКІВ ТА КОМПЛЕКСІВ У УМОВАХ ДЕМОГРАФІЧНОГО ПЕРЕХОДУ. World Science, 1(6(46), 4-11. https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30062019/6558
Section
Architecture and Construction
Share