PARTICULARITIES OF THE SOCIO-PROFESSIONAL REHABILITATION OF PEOPLE AFTER STROKE

Keywords: stroke, disability, professional inclusion, evaluation, monitoring

Abstract

Stroke is the most representative pathology generating long-term disability, negatively influencing personal, social and professional life. Even if the vast majority of people acquire the autonomy of movement and self-service after stroke, the number of those who can be socio-professionally reintegrated remains very low. While for healthy people, work offers the satisfaction of material achievements, for a person with disabilities, work is a way of social inclusion. For these reasons, a study was conducted to monitor the process of socio-professional inclusion of post-stroke individuals.

References

Bariere de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi din Republica Moldova: Studiu sociologic. Centrul de Asistenţă Juridică pentru persoanele cu dizabilităţi, 1 august 2011.

BORNSTEIN, N.M. „Stroke Practical guide for clinicians”. Publisher S. Karger; 1 edition, March 13, 2009, 204 p.

Convenţia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi. New York, 2006.

FEIGHIN, V.L. et al. „Stroke epidemiology în the developing world”. Lancet Neurol., 2015, 43(3), pp. 61-76.

GAVRILIȚĂ, L., CERNOMORIȚ, T., CHISARI, A. Monitor social nr.16 decembrie 2012. Incluziunea persoanelor cu dizabilităţi în câmpul muncii-realităţi şi perspective. Chișinău, 2012, https://www.viitorul.org.

GLAVAN A., Conceptul de terapie ocupațională și aplicabilitatea practică în reabilitarea post AVC. În materialele conferinței științifice internaționale: Cadrul didactic-promotor al politicilor educaționale, 11-12 octombrie 2019, Chișinău, pp.269-274 ISBN 978-9975-48-156-4

HELD, J.P. Reeducation de hemiplegique. Concurs Med. 1977, Nr.1, pp.80-86..

Hotărârea de Guvern nr. 65 din 23.01.2013 cu privire la determinarea dizabilităţii şi capacităţii de muncă, https://www.legis.md.

Legea RM nr.60 „Cu privire la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi”, 30 martie, 2012, www.legis.md

MALCOCI, L., MUNTEANU, P. Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități: studiu sociologic. Arva Color, Chișinău, 2017, 60 p.

MERENIUC, D. Incluziunea socio-profesională a persoanelor încadrate în grad de dizabilitate în urma accidentului vascular cerebral ischemic. Revista științifico-practică Info-Med, p.43-46

OMS, Clasificarea internaţională a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii: CIF, 2007

Organizația Mondială a Sănătății „World Report on Disability„ 2011.

VÂRLAN, M., GLAVAN, A. Perspective sociale ale persoanelor cu dizabilități determinate de ictus cerebral. Journal of Psychology. Special Pedagogy. Social Work (PSPSW) e-ISSN: 1857-4432, p-ISSN: 1857-0224, Volume 50, Issue 1, 2018, pp.37-42.

Published
2020-06-30
Citations
How to Cite
Glavan, A. (2020). PARTICULARITIES OF THE SOCIO-PROFESSIONAL REHABILITATION OF PEOPLE AFTER STROKE. World Science, 3(6(58), 41-45. https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30062020/7120
Share