ОПТИМІЗАЦІЯ КОНВЕЄРНОГО ВИРОБНИЦТВА ЗЕЛЕНИХ КОРМІВ

  • Пую Василь Лазарович професор, доктор с.-г. наук, Подільський державний аграрно-технічний університет, Україна
  • Бахмат Микола Іванович професор, доктор с.-г. наук, Подільський державний аграрно-технічний університет, Україна
  • Рихлівський Ігор Петрович професор, доктор с.-г. наук, Подільський державний аграрно-технічний університет, Україна
  • Щербатюк Наталія Володимирівна доцент, кандидат с.-г. наук, Подільський державний аграрно-технічний університет, Україна
Keywords: feed crops, green mass, productivity, decades, conveyor

Abstract

It was established that the use of the pasture complex from seeded bean- cereals and natural herbs, combined with the formation of mixtures of annual crops of early sowing dates with the participation of spring vetch, oat seed, spring rapeseed and radish oil and multiconious use of rare high-yielding phytocenoses of sylphia periannolystic, Jerusalem artichoke and garden burnet polygamous provides a stable conveyor production of cheap and high-grade grassy feed, it allows to optimize the necessary set of crops and increase the resource potential of the territory.

References

Бабич А.А. Животноводство: проблема кормов. Москва: Знание, 1991. 63 с.

Бахмат Н.И. Агроэкологическое и теоретическое обоснование интенсификации зеленого конвейера в условиях юго-западной части Лесостепи Украины: дис. ... д-ра с.-х. наук: 06.01.12. Киев, 1994. 426 с.

Бегей С.В. Проміжні посіви в інтенсивному землеробстві. Львів: Світ, 1992. 160 с.

Зинченко А.И. Рациональный зеленый конвейер в специализованном кормопроизводстве Лесостепи и северной Степи Украинской ССР: Методические рекомендации. Умань, 1977. 23 с.

Кірілеско О.Л. Агроекологічні основи виробництва і використання трав’янистих кормів: Монографія. Харків: Національний технічний університет «ХПІ», 2012. 309 с.

Наукові основи інтенсифікації польового кормовиробництва в Україні / [Петриченко В.Ф., Квітко Г.П., Царенко М.К. та ін.; за ред. В.Ф. Петриченка, М.К Царенка]. Вінниця: ФОП Данилюк В.Г., 2008. 240 с.

Патент на корисну модель No 29346, Україна. Спосіб багатоукісного використання на зелений корм рослин сильфію пронизанолистого (Silphium perfoliatum L.) / Пую В.Л. (ПДАТУ, Україна). – Заяв. No u 2007 10279 від 17.09.2007; Опублік. 10.01.08. Промислова власність, 2008. Бюл. No 1.

Проектування плану зеленого конвеєра / М.І. Бахмат, П.А. Філіпчук, В.Л. Пую, В.А. Зеленський. Кам’янець-Подільський, 2001. 20 с.

Пую В.Л. Використання сильфію пронизанолистого у кормовиробництві. Тваринництво України, 2009. No 9. С. 34-37.

Пую В.Л. Головні параметри продуктивності посівів сильфію пронизанолистого (Silphium perfoliatum) в режимі вирощування пасовищного корму. Збірник наук. праць Уманського ДАУ. Умань, 2008. No 67. С. 285-292.

Пую В.Л. Господарська продуктивність рослин топінамбура сортів Подільський 94 і Львівський. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. Подільський ДАТУ. Кам’янець- Подільський, 2017. Вип. 26. С. 124-135.

ПуюВ.Л. Динаміка наростання пасовищної маси в зоні подільських товтр за п’ятициклового використання травостою. Вісник Львівського ДАУ: Агрономія. Львів: Львів. держ. агроуніверситет, 2005. No 9. С. 203-208.

ПуюВ.Л. Наукові основи формування та використання кормових фітоценозів у Лісостепу західному: дис. ... д-ра с.-г. наук: 06.01.12. Чабани, 2018. 304 с.

Пую В.Л. Об’єктивні та суб’єктивні умови реалізації молочного потенціалу Середнього Придністров’я України. Тваринництво сьогодні, 2015. No 6. С. 10-14.

Пую В.Л. Проблеми органічного кормовиробництва як основи якісної тваринницької продукції. В зб.: Органічне виробництво і продовольча безпека. Житомир: Вид-во «Полісся», 2015. С. 555-560.

Пую В.Л. Розвиток рослин сильфію пронизанолистого (Silphium perfoliatum L.) за різними напрямами господарського використання. Збірник наук. праць Подільського ДАТУ. Кам’янець- Подільський, 2007. Вип. 15. С. 25-28.

Пую В.Л. Чорноголовник багатошлюбний – основа для овечих пасовищ. Тваринництво сьогодні, 2016. No 1. С. 68-70.

Рогов М.С. Зеленый конвейер. Москва: Агропромиздат, 1985. 135 с.

Сарнацький П.Л., Видрін Ю.В., Недождій Ю.П. Зелений конвеєр. Київ: Урожай, 1988. 72 с.

Слюсар С.М. Агротехнічні заходи подовження продуктивного довголіття різнодостигаючих люцерно-злакових сумішок у системі зеленого та сировинного конвеєра в північному Лісостепу: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 06.01.12. Чабани, 2003. 20 с.

Шлапунов В.Н., Гольдман Р.А. Зеленый конвейер. Минск: Урожай, 1978. 64 с.

Views:

211

Downloads:

270

Published
2019-07-31
Citations
How to Cite
Пую Василь Лазарович, Бахмат Микола Іванович, Рихлівський Ігор Петрович, & Щербатюк Наталія Володимирівна. (2019). ОПТИМІЗАЦІЯ КОНВЕЄРНОГО ВИРОБНИЦТВА ЗЕЛЕНИХ КОРМІВ. World Science, 1(7(47), 32-39. https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/31072019/6587
Section
Agriculture