ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ӘЙЕЛДЕР АРАСЫНДАҒЫ САУАТСЫЗДЫҚТЫ ЖОЮ НАУҚАНЫ ТУРАЛЫ (1926-1941 жж.)

  • Икежанова Шолпан Укибаевна №2 дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектептің тарих пәні мұғалімі
Keywords: НАУҚАНЫ ТУРАЛЫ

Abstract

Қарастырылып отырған жылдардағы республикамыздағы қазақ әйелдерінің арасында жүргізілген қоғамдық-саяси жұмыстар, өзінің проблемалық негізінде белгілі деңгейде ғылыми танымдық, практикалық маңыздылығын әлі де жойған жоқ. Әйелдерді басыбайлықтан босату процесі кеңес өкіметінің алғашқы жылдарында тарихшылардың назарынан тыс қалмады.

References

Есқызы Сара, Баранова Софья “Қызыл отау” Қызылорда: Қызмембаспасы, -1927. -72 б.

Ш. Ермағамбетова. Қазақстан әйелдері.// Социалистік Қазақстан. №249, 26 қазан, -1940

Жалгатаева. Т. «Деятельность Компартии Казахстана по вовлечению женщин в колхозное производство (1933-1937гг)» Автореф. дисс канд. ист. Наук, - Алма-Ата, -1979.

Сембаев А.И. «История развития советской школы в Казахстане». Алма-Ата: Каз. Государ. учебно-педогогическое изда-во, 1962. -367с.

Садвокасова К. «Развитие женского образования в Казахстане (1920-1932 гг)» Автореф канд. пед. наук. – Алма-Ата, -1966.

Ұ. Құлымбетов. «Совет әйелдері толық провалы азамат. (Қазақстан қыз-келіншектерінің I-съезінде сөйлеген сөзі)» Алматы: Қаз. баспасы, -1936 , -22б.

Views:

269

Downloads:

573

Published
2016-01-31
Citations
How to Cite
Икежанова Шолпан Укибаевна. (2016). ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ӘЙЕЛДЕР АРАСЫНДАҒЫ САУАТСЫЗДЫҚТЫ ЖОЮ НАУҚАНЫ ТУРАЛЫ (1926-1941 жж.). World Science, 4(1(5), 19-21. Retrieved from https://rsglobal.pl/index.php/ws/article/view/644