ПРОЕКТ СХЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО РУХУ У МЕЖАХ ОСНОВНИХ АВТОДОРІГ МІСТА ПОЛТАВИ

  • Гриньова М. В. Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
  • Арканова А. А. Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Keywords: air pollution, traffic, capacity of roads, the scheme of regulation of traffic

Abstract

Summarizes information on the problem of air pollution in the city. A survey regarding the interest of the population in the improvement of air quality. The developed scheme of transportation traffic control at three model sites. Practical recommendations for the improvement of condition of atmospheric air of the city.

References

Гриньова М. В., Школяр С. П., Арканова А. А. Брошура «Інтелектуальний потенціал схеми регулювання транспортного руху у межах основних автодоріг міста» Св. №71590 від 24.04.2017 р.

Михайлюк І. Б. Про стан навколишнього природного середовища у м. Полтаві та основні напрямки вирішення нагальних проблем довкілля місцевими органами самоврядування / І.Б. Михайлюк // Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України : [М-ли Всеукр. студ. наук.-практ. конф., Полтава, 2004]. – Полтава, 2004. – С. 8-11.

Огородник І. М. Агросвіт / І. М Огородник, З. П. Двуліт // Вплив автотранспорту на екосистему держави. – 2011. – №17-18. – С.43-47.

Семенова В. Ф. Екологічний менеджмент / В. Ф. Семенова, О. Л. Михайлюк : [Навчальний посібник]. – Київ : Знання, 2006. – С.115-122.

Рижков С. С. Екологічний менеджмент і аудит / С. С. Рижков С. А, Скороходов, С. М. Літвак : [Навчальний посібник]. – Київ : Знання, 2009. – 204с.

Русіло П. О. Науковий вісник НЛТУ України / П. О. Русіло, В. В. Костюк, В. М. Афонін // Вплив на довкілля автомобільного транспорту на всіх стадіях його життєвого циклу. – 2008. – Вип.18.3. – С.85-89.

Сухарев С. М. Основи екології та охорони довкілля / Сухарев С. М., Чундак С. Ю., Сухарева О. Ю. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. –394 с.

Авторське право та право власності власність [електронний ресурс] // режим доступу: http://pidruchniki.com/1904080744911/pravo/avtorske_pravo_pravo_promislovoyi_vlasnosti

Авторське право та інтелектуальна власність [електронний ресурс] // режим доступу: http://studopedia.com.ua/1_153134_avtorskI-prava-ta-Intelektualna-vlasnIst.htm

Вплив автомобільного транспорту на навколишнє середовище електронний ресурс] // режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/ bitstream/ntb/5549/1/4.pdf

Вплив транспорту на навколишнє природне середовище в Полтавській області електронний ресурс] // режим доступу: http://5ka.at.ua/load/ekologija/vplivtransportu.nanavkolishne.prirodne.seredovishhepoltavskijoblastiregionalnadopovid/18-1-0-10668

Екологічний стан території [електронний ресурс] // режим доступу: http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/studconf/74.pdf

Views:

238

Downloads:

187

Published
2018-11-30
Citations
How to Cite
Гриньова М. В., & Арканова А. А. (2018). ПРОЕКТ СХЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО РУХУ У МЕЖАХ ОСНОВНИХ АВТОДОРІГ МІСТА ПОЛТАВИ. European Journal of Intelligent Transportation Systems, (1(1), 36-44. https://doi.org/10.31435/rsglobal_ejits/30112018/6222