DIRECTIONS OF INCREASE OF COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE

  • Oksana Kuzmenko Candidate of Science, Associate Professor, Ukraine, Dnipro, Alfred Nobel University
Keywords: enterprise, сlassification, competitiveness, company, introduction

Abstract

Methodical and practical approaches to determining the directions of increasing the competitiveness of the enterprise in the conditions of globalization as one of the criteria of efficiency and demand for products.

References

Гудзь О. Є. Формування та механізм реалізації стратегії управління конкурентоспроможністю аграрного підприємства / О. Є. Гудзь, О. С. Степасюк / Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природо користування України. Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес» / ред.кол. : Д. О. Мельничук та ін. – 2011. – Вип. 168. – Ч 1. – С. 194-203.

Мансуров Р.Е. Об экономической сущности понятий «конкурентоспособность предприятия» и «управление конкуренто- способностью предприятия» / Р. Е. Мансуров // Маркетинг в России и за рубежом. – 2006. – No 2 (52). – С. 91-94.

Павлова В.А. Конкурентоспроможність підприємства: управління, оцінка, стратегія: монографія / В.А. Павлова, О.В. Кузьменко, В.М. Орлова, Г.А. Рижкова. Д: Вид-во ДУЕП імені Альфреда Нобеля, 2011. – 352 с.

Літвінова Ю.О. Проблеми забезпечення конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах / Ю. О. Літвінова // Управління розвитком. – 2012. – No 9. – С. 35-37.

Вертегел А.В. Пути и факторы повышения конкурентоспособности строительных предприятий в Украине / А. В. Вертегел, Е. В. Коваленко // Матеріали XIX науково-технічної конференції студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА, 22-25 квітня 2014 р. – Запоріжжя, 2014. – Т. IV. – С. 10.

Портер М. Международная конкуренция / М. Портер; пер. с англ. М. : Международные отношения, 1993. – 896 с.

Рульєв В. А., Гуткевич С. О. Менеджмент : навч. посібник / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 312 с.

Савчук С. И. Уровень конкурентоспособности и результаты конкурентной борьбы : проблема корректного использования показателей / С. И. Савчук // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – No 6 (36). – С. 124-131.

Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок / Ж.-Ж. Ламбен; пер. с англ. – СПб. : Питер, 2007. – 800 с.

Views:

271

Downloads:

11288

Published
2018-07-01
Citations
How to Cite
Oksana Kuzmenko. (2018). DIRECTIONS OF INCREASE OF COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE. International Journal of Innovative Technologies in Economy, 2(6(18), 54-58. https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijite/01072018/5946