ФУНКЦІЇ СУБ’ЄКТІВ АГРОБІЗНЕСУ В ДОТРИМАННІ КАДРОВОЇ СКЛАДОВОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

  • Антошкін В. К. к.е.н., Україна, Бердянськ, Бердянський університет менеджменту і бізнесу
Keywords: agrarian sphere, personnel, socio-economic security, agribusiness

Abstract

The article highlights the substantiation of the functions of the subjects of agribusiness as components of the socioeconomic security of enterprises in the system of personnel potential formation. The analysis of the current situation at the enterprises of agricultural production, outlines the problems of preparation of skilled personnel and gives grounds for defining a list of tasks for the functional observance of personnel security. The emphasis is on the need to strengthen the role of training employees in enterprises in the process of their work.

References

Праця України у 2013 р.: / Статистичний збірник / Державна служба статистики України. – К.: 2014. – 333 с.

Соціально-економічні проблеми формування та використання людського капіталу в Україні [Монографія]. За редакцією Т.М. Кір’ян / Міністерство праці та соціальної політики України, НДІ праці і зайнятості населення. – К.: „Соцінформ”, 2010 р. – 395 с., С. 36-101.

«Рекомендація щодо професійного навчання в сільському господарстві No 101 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/993_172

Зміна професії в АПК: як знайти для себе нові можливості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://nv.ua/ukr/ukraine/start-with-mhp/zmina-profesiji-v-apk-jak-znajti-dlja-sebe-novi-mozhlivosti-2450212.html

Мармуль Л.О. Системне управління економічною безпекою аграрних підприємств з урахуванням корпоративних чинників організації діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/10/9.pdf

Views:

204

Downloads:

11862

Published
2018-07-01
Citations
How to Cite
Антошкін В. К. (2018). ФУНКЦІЇ СУБ’ЄКТІВ АГРОБІЗНЕСУ В ДОТРИМАННІ КАДРОВОЇ СКЛАДОВОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. International Journal of Innovative Technologies in Economy, 1(6(18), 3-6. https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijite/01072018/5926