МОДЕЛЬ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЕКСПЕРТНИХ ЗНАНЬ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ДІАГНОСТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ

  • Єпік М. О. К.т.н., доцент кафедри комп’ютерних технологій, Україна, Вінниця, Донецький національний університет імені Василя Стуса
Keywords: expert knowledge, intellectual system, fuzzy logic, rule-based model, linguistic variable

Abstract

In this article the model of representation of expert knowledge is offered in the intellectual system of diagnostics of diseases. The problem of representation of knowledge is considered. The use of rule-based model is reasonable. Determination over of linguistic variable is brought. Description of knowledge of the system is presented as linguistic variables. A fragment over of description of linguistic variables of the system is brought. The base of fuzzy rules of the system is described. Description of form of fuzzy rules is presented. Examples of external and internal representation of knowledge are made.

References

Штучний інтелект. – У 3-х кн. Кн. 2. Моделі і методи: Довідник; [під ред. Д.А. Поспелова]. – М.: Радіо і зв’язок, 1990: 304.

Каргін А. О. Введення в інтелектуальні машини. Книга 1. Інтелектуальні регулятори/ А. О. Каргін. – Донецьк: Норд-Пресс, ДонНУ, 2010: 526.

Івашкін В. Т. Пропедевтика внутрішніх хвороб: підручник для студентів медичних вузів/ В. Т. Івашкін, А. А. Шептулін. – М.: МЕДпресс-інформ, 2005: 229.

Views:

138

Downloads:

124

Published
2019-01-31
Citations
How to Cite
Єпік М. О. (2019). МОДЕЛЬ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЕКСПЕРТНИХ ЗНАНЬ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ДІАГНОСТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ. International Academy Journal Web of Scholar, 1(1(31), 3-7. https://doi.org/10.31435/rsglobal_wos/31012019/6305
Share