ІДЕЇ Т. Д. ДЕМ’ЯНЮК ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІКИ НАРОДОЗНАВСТВА У НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

  • Ірина Поліщук Україна, м. Рівне, Рівненський державний гуманітарний університет; Аспірант кафедри теорії і методики виховання
Keywords: T. D. Demianiuk, pedagogy of ethnography, Ukrainian folk pedagogy, folk traditions, national-patriotic education, junior schoolchildren

Abstract

The article is devoted to the analysis of the creative inheritance of T. D. Demianiuk on the use of ethnography in the national-patriotic education of junior students. Her main works are characterized in the article, among them: “Education of the spirituality of students of the comprehensive school by means of ethnography”; “The use of folk pedagogical deontology in the creation of a national education system”; “Calendar-ritual holidays at school: Part 1. Winter cycle”; “Calendar- ritual holidays at school: Part 2. Spring cycle”; “The revival of folk traditions. Part 3. Summer cycle of calendar and ritual holidays”; “Celebration of calendar and ritual holidays in modern school. Part 4. Autumn cycle”; “The content and methodology of ethnographic work in modern school: ethnographic work in extracurricular activity” and others Based on the analysis of the pedagogical ideas of T. D. Demianiuk and the analysis of the educational system of elementary school teachers in Rivne region, organized according to her ideas, the basic means of pedagogy of ethnography are distinguished and characterized. All of them can help to bring up a decent citizen of the country and prepare future teachers to use effectively of pedagogy of ethnology in the national-patriotic education of junior students.

References

Бех І. Виховання особистості. Кн. 1. Київ: Либідь. 2003. 280 с.

Дем’янюк Т., Кацинська Л. та Байрамова М. Використання народної педагогічної деонтології у створенні національної системи виховання. Рівне: ІПКПК. 1996. 91 с.

Дем’янюк Т., Дуляницька С., Лисенко О., Сакова Н. та Шидловька С. Виховання гуманістично спрямованої особистості. Рівне: Волинські обереги. 2011. 362 с.

Дем’янюк Т. Виховання духовності учнів загальноосвітньої школи засобами народознавства. В: Матеріали наук.-прак. конф. Рівне: ІПКПК. 1992. с. 16–18.

Дем’янюк Т. та Кацинська Л. Відзначення календарно-обрядових свят в сучасній школі. Осінній цикл. Ч. 4. Рівне: ІПКПК. 1996. 47 с.

Дем’янюк Т. Відроджуємо народні традиції. Літній цикл календарно-обрядових свят. Ч. 3. Рівне: РДПІ. 1996. 61 с.

Дем’янюк Т. Діяльність тимчасового науково-дослідного колективу педагогів Рівненщини. Нова педагогічна думка. 1. 2005. сс.7-13.

Дем’янюк Т. Експериментальні навчальні заклади Рівненщини. Рівне. 2003. 42 с.

Дем’янюк Т. Зміст та методика народознавчої роботи в сучасній школі: народознавча робота в позаурочний час. Київ: ІСДО, 1996. 108 с.+ 4 арк. вкл.

Дем’янюк Т., Лашта В., Мельничук Л. та ін. Інноваційні технології методичної роботи з педагогічними кадрами в умовах району. Рівне: Волинські обереги. 2005. 251 с. Бібліогр.: с. 247-248.

Дем’янюк Т., Вознюк Г. та Сухолейстер Г. Інноваційні технології трудового виховання учнів. Київ–Рівне: Волинські обереги. 2008. 175 с. Бібліогр.: с. 143.

Дем’янюк Т. Календарно-обрядові свята в школі. Зимовий цикл. Ч. 1. Рівне: РДПІ. 1996. 80 с.

Дем’янюк Т. Календарно-обрядові свята в школі. Весняний цикл. Ч. 2. Рівне: РДПІ. 1996. 80 с.

Дем’янюк Т. Методика виховання в сучасній школі. Київ. 2000. 286 с.

Стельмахович М. Українська родинна педагогіка. Київ: ІСДО. 1996. 300 с.

Сухомлинська О. Духовно-моральне виховання дітей та молоді: загальні тенденції й індивідуальний пошук. Київ: Всеукраїнський фонд – Добро. 2006. 350 с.

Сухомлинський В. Вибрані твори: в 5-ти т. Т. 5. Київ: Радянська школа. 1997. 200 с.

Ушинський К. Про народність у громадському вихованні. Вибрані педагогічні твори. Т.1. Київ: Радянська школа. 1983. 341 с.

Чорна К. та Ганнусенко О. Виховання моральності як основи духовного світу школярів в умовах розбудови української держави. Цінності християнської культури як фактор морально-етичного формування особистості. Київ. 2002. 129 с.

Published
2020-03-31
Citations
How to Cite
Ірина Поліщук. (2020). ІДЕЇ Т. Д. ДЕМ’ЯНЮК ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІКИ НАРОДОЗНАВСТВА У НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. International Academy Journal Web of Scholar, (3(45), 56-61. https://doi.org/10.31435/rsglobal_wos/31032020/7010
Share