УЛЬТРАМІКРОСКОПІЧНІ ПРОЯВИ У СТРУКТУРІ ПІДНИЖНЬОЩЕЛЕПНОЇ СЛИННОЇ ЗАЛОЗИ НАПРИКІНЦІ 4-ГО ТИЖНЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПІОЇДНОГО ВПЛИВУ

  • Mykhalevych Marta Assistant, Lviv National Medical University, human anatomy department, Ukraine, Lviv
Keywords: submandibular salivary gland, ultrastructural changes, nalbuphine

Abstract

This publication demonstrates the ultrastructural changes of the submandibular salivary gland under the opioid effect at the 4th week of the experimental research. After 28 days of experimental opioid effect, we found that in exocrinocytes of the end secretory departments of acinar cells revealed the destruction of organelles, especially granular and smooth endoplasmic reticulum, mitochondria, as well as reducing the content of secretory granules in the apical area of glandulocytes. In some exocrinocytes, as a result of the increase in destructive changes, a decrease in the volume of the nucleus was noted, which moved to the peripheral parts of the cell. Necrotic changes developed in individual exocrinocytes of the final secretory protein divisions. In such cells, the nucleus was reduced in volume, filled with heterochromatin.

References

Левицька О.Р. Дослідження стану здоров’я населення Львівської області, зумовленого зловживанням психоактивними речовинами / О.Р. Левицька, Б.П. Громовик, О.М. Корнієнко та ін. // Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація. 2009.1(2):97–101.

Зубачик В.М., Федун І.Р. Новини стоматології. 2015. №3 (84): 71-74

Heng C.K., Badner V.M., Schiop L.A. Meth mouth. 2008.74(5):50–51.

Titsas A. Impact of opioid use on dentistry / A. Titsas, M.M. Ferguson // Aust. Dent. J. 2002.47(2):94–98.

Пальтов Є. В., Ковалишин О. А., Фік В. Б., Подолюк М.В., Голейко М.В., Кривко Ю. Я. Динаміка патоморфологічних змін в щарах сітківки через двохтижневий опіоїдний вплив з подальшою відміною опіоїду та чотирьохтижневою корекцією в експерименті. World Science. 2019.11(51(2)):34-39.

Вовк С.О., Логаш М.В., Кривко Ю.Я. Дослідження зміни об’єму двоядерних гепатоцитів печінки щура під впливом опіоїдів в динаміці тритижневого експерименту Acta Medica Leopoliensia. 2015. 21(2):69-72.

Попик П.М. Особливості мікроструктури підшлункової залози білого щура за умов впливу опіоїду. Вісник проблем біології і медицини. 2014. 3(2):310-313.

Кривко Ю.Я., Гресько Н.І. Ультраструктурна перебудова стінки ободової кишки за хронічного впливу опіоїду (Налбуфіну) в експерименті. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина. 2017;(2):56.

Бекесевич А.М., Матешук-Вацеба Л.Р., Олійник І.Ю., Зінько А.В. Вплив тривалого введення опіоїду на ультраструктурну організацію білої речовини головного мозку в експерименті. Український журнал медицини, біології та спорту 3:31-35.

Покотило П.Б. Зміни мітохондріального апарату кардіоміоцитів щурів на ранніх термінах хронічної опіоїдної інтоксикації. Світ медицини та біології. 2014. 10 (3 (45)): 141-144.

І.В. Вільхова, Є.В. Пальтов, Ю.Я. Кривко [та ін.] Патоморфологічні зміни ниркового тільця на пізніх термінах хронічного опіоїдного впливу. Журнал клінічних та експериментальних клінічних досліджень. 2015. 3(1):25-31.

Деклараційний патент України на винахід №76564 2013 / Р. Онисько, Є. Пальтов, В. Фік та ін.

Glauert AM. Fixation, dehydration and embedding of biological specimes. In: Practical methods in electron microscopi. North-Hollond: American Elsevier; 1975. 207 p.

Published
2020-04-30
Citations
How to Cite
Mykhalevych Marta. (2020). УЛЬТРАМІКРОСКОПІЧНІ ПРОЯВИ У СТРУКТУРІ ПІДНИЖНЬОЩЕЛЕПНОЇ СЛИННОЇ ЗАЛОЗИ НАПРИКІНЦІ 4-ГО ТИЖНЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПІОЇДНОГО ВПЛИВУ. Science Review, (4(31), 3-6. https://doi.org/10.31435/rsglobal_sr/30042020/7049
Section
Medicine
Share