МЕХАНІЗМ НЕЧІТКОГО ВИВЕДЕННЯ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ДІАГНОСТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ

  • Єпік М. О. к.т.н., доцент кафедри комп’ютерних технологій, Україна, Вінниця, Донецький національний університет імені Василя Стуса
Keywords: intellectual system, database, base of fuzzy rules, fuzzy mechanism of conclusion, fuzzy system, algorithm Mamdani, fuzzification, defuzzification

Abstract

This article is devoted consideration of mechanism of fuzzy conclusion in the intellectual system of diagnostics of diseases. The process of realization of inference method is described. The general structure of model of diagnostics of diseases is presented. The example of model fragment is considered. Description of base of fuzzy rules of the intellectual system is presented. The examples of external and internal representation of rules are resulted. The stages of algorithm of fuzzy conclusion of Mamdani are considered. Description of application of algorithm is presented for Mamdani for the intellectual system of diagnostics of diseases.

References

Леоненков А. В. Нечітке моделювання у середовищі MATLAB і fuzzyTECH/ А. В. Леоненков. – СПб: БХВ-Петербург, 2003: 736.

Каргін А. О. Введення в інтелектуальні машини. Книга 1. Інтелектуальні регулятори/ А. О. Каргін. – Донецьк: Норд-Пресс, ДонНУ, 2010: 526.

Єпік М. О. МОДЕЛЬ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЕКСПЕРТНИХ ЗНАНЬ В ІНТЕЛЕКТУ АЛЬНІЙ СИСТЕМІ ДІАГНОСТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ / М. О. Єпік. – INTERNATIONAL ACADEMY JOURNAL Web of Scholar ISSN 2518-167X 1(31), Vol.1, January 2019 – Warsaw, Poland: RS Global Sp. z O.O., 2019: pp. 3-7.

Івашкін В. Т. Пропедевтика внутрішніх хвороб: підручник для студентів медичних вузів/ В. Т. Івашкін, А. А. Шептулін. – М.: МЕДпресс-інформ, 2005: 229.

Tagaki T. Fuzzy identification of systems and its applications to modeling and control/ T. Tagaki, M. Sugeno. – IEEE Transactions of Systems, Man, and Cybernetics, vol. 15, no 1, 1985: 116-132.

Views:

151

Downloads:

190

Published
2019-02-28
Citations
How to Cite
Єпік М. О. (2019). МЕХАНІЗМ НЕЧІТКОГО ВИВЕДЕННЯ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ДІАГНОСТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ. Science Review, (2(19), 3-9. https://doi.org/10.31435/rsglobal_sr/28022019/6363
Section
Computer Science
Share