Кириченко Ганна Володимирівна. (2019). КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ КРАЩИХ СВІТОВИХ ПРАКТИК ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ. World Science, 3(11(51), 17-25. https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30112019/6781