Колесник Марина Олександрівна. (2020). КОНСТРУЮВАННЯ ЗМІСТУ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО КУРСУ СВІТОГЛЯДНОГО РІВНЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ. International Academy Journal Web of Scholar, (5(47), 41-48. https://doi.org/10.31435/rsglobal_wos/31052020/7094