Міхно Надія Костянтинівна. “МІСТО ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ В СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ СОЦІОЛОГІЇ ТА УРБАНІСТИКИ”. International Journal of Innovative Technologies in Social Science, no. 4(25), May 2020, pp. 41-44, doi:10.31435/rsglobal_ijitss/31052020/7060.