[1]
Міхно Надія Костянтинівна, “МІСТО ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ В СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ СОЦІОЛОГІЇ ТА УРБАНІСТИКИ”, RS Global - IJITSS, no. 4(25), pp. 41-44, May 2020.