Міхно Надія Костянтинівна (2020) “МІСТО ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ В СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ СОЦІОЛОГІЇ ТА УРБАНІСТИКИ”, International Journal of Innovative Technologies in Social Science, (4(25), pp. 41-44. doi: 10.31435/rsglobal_ijitss/31052020/7060.