О. Л. ФОМИЦЯ. МУЗИЧНИЙ СУПРОВІД У РЕКЛАМІ ЯК ЗАСІБ ВПЛИВУ НА МАСИ. International Journal of Innovative Technologies in Social Science, n. 4(16), p. 26-30, 30 Jun. 2019.