МІХНО НАДІЯ КОСТЯНТИНІВНА. МІСТО ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ В СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ СОЦІОЛОГІЇ ТА УРБАНІСТИКИ. International Journal of Innovative Technologies in Social Science, n. 4(25), p. 41-44, 31 May 2020.