Міхно Надія Костянтинівна. (2020). МІСТО ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ В СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ СОЦІОЛОГІЇ ТА УРБАНІСТИКИ. International Journal of Innovative Technologies in Social Science, (4(25), 41-44. https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/31052020/7060