[1]
Дарвішов Н. Р. 2020. ОСОБИСТІСНІ ДИСПОЗИЦІЇ У СТРУКТУРІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ОСІБ, ЗАЛЕЖНИХ ВІД ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН. International Journal of Innovative Technologies in Social Science. 3(24) (Mar. 2020), 24-30. DOI:https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/31032020/7014.